Registrácia do TOP katalógov

Píše sa, že registrácia do katalógov je zastarala a nefunkčná technika získavania spätných odkazov? Určite neodporúčam získavať odkazy (linky) iba z katalógov, ale aj z blogov, magazínov – články, profilové odkazy, sociálne siete, PDF súborov, videa, kvalitných fór a diskusií, magazínov a veľa iných tematických webov.  Určite sa nájdu kvalitné katalógy na Slovensku a okolitých štátoch.  Hodnotu katalógov môžete merať napríklad moz.com hodnotami PA, DA a pod.

Viem Vám ponúknuť kvalitnú registráciu do TOP 20 SK, TOP 50 ANG, TOP 20 PL, TOP 20 CZ, TOP 20 HUN katalógov.

Príspevok bol vložený Registrácia. Vytvorte záložku trvalého odkazu.