Ako registrovať

Registrácia do katalógov TOP slovenských a TOP českých katalógov.

Postup:

Pre úspešnú registráciu stránky do katalógov, vyhľadávačov je potrebné zaslať email s údajmi:

1.Nadpis stránky – max. 50 znakov( môže byť 15 až 20 nadpisov)
2. Stručný popis stránky od 150 do 250 znakov(môže byť 15 až 20 popisov stránky)
3. Kľúčové slová  (môže byť aj 6 až 20).
4. Plná adresa firmy + URL, mail, tel.č., meno kontaktnej osoby
5. IČO – v prípade nedodaní iča je registrácia obmedzená, katalógy ako azet.sk, zoznam.sk, centrum.sk, atlas.sk a pod.

Registrujem aj súkromné osoby (web stránky, blogy).  Súkromné osoby nemusia zaslať adresu firmy, IČO,DIČ.